Quyền lợi, ý nghĩa và quy trình bồi thường bảo hiểm nhân thọ Manulife

Bảo hiểm nhân thọ được nhiều người nghi ngờ về tính không công khai và đôi khi là đòi hỏi thủ tục quá rườm rà. Tuy nhiên, đó đều là những hiểu lầm của nhiều người về bảo hiểm. Thực chất, quyền lợi bảo hiểm thực hiện luôn đúng theo quy trình để đảm bảo quyền lợi được hưởng của người tham gia bảo hiểm được trọn vẹn nhất. Vậy thủ tục bồi thường bảo hiểm nhân thọ là gì? ý nghĩa của chúng ra sao sẽ được chúng tôi giải đáp rõ trong bài viết dưới đây nhé.

Giải quyết bồi thường bảo hiểm nhân thọ là gì? quy trình và thủ tục ra sao?
Giải quyết bồi thường bảo hiểm nhân thọ là gì? quy trình và thủ tục ra sao?

Bồi thường bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bồi thường bảo hiểm nhân thọ trong lĩnh vực bảo hiểm sẽ được hiểu là hướng giải quyết quyền lợi bảo hiểm của người tham gia hợp đồng bảo hiểm. Nói một cách dễ hiểu thì bồi thường là những khoản chi phí mà bên bảo hiểm cung cấp để hỗ trợ những tổn thất của khách hàng, khi họ không may gặp rủi ro. Đây cũng là quyền lợi và mục đích mà bảo hiểm nhân thọ mang lại.

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm được yêu cầu và được công ty bảo hiểm chi trả trong thời gian còn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm. Nguyên tắc bồi thường (Indemnity) là những nguyên tắc cơ bản được quy định trong luật bảo hiểm.

Qua đó chúng ta biết được rằng, các chính sách bảo hiểm sẽ không đem lại lợi ích với giá trị lớn hơn so với tổn thất mà người tham gia bảo hiểm đã chịu. Bởi vậy, nguyên tắc của  bồi thường bảo hiểm nhân thọ chỉ ra rằng, những người tham gia bảo hiểm chỉ được nhận quyền bồi thường cho những tổn thất mà họ thật sự đã trải qua.

Bồi thường bảo hiểm là gì? nguyên tắc giải quyết bồi thường có nội dung ra sao?
Bồi thường bảo hiểm là gì? nguyên tắc giải quyết bồi thường có nội dung ra sao?

Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm gồm những nội dung gì?

Nội dung nguyên tắc bồi thường bảo hiểm nhân thọ sẽ bao gồm thời điểm có hiệu lực, được bồi thường trong điều kiện hợp đồng bảo hiểm tài sản, hợp đồng bảo hiểm có trách nhiệm nhân sự được quy định cụ thể bao gồm:

Thời điểm hiệu lực

Những điều kiện bồi thường bảo hiểm nhân thọ phát sinh có các điều kiện sau:

 • Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã giao kết và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm theo đúng quy định trong hợp đồng:
 • Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã giao kết, trong đó người mua bảo hiểm và cả bên bán bảo hiểm đã giao kết với nhau về khoản nợ phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm.
 • Có đầy đủ chứng cứ, văn bản ký kết về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã giao kết. Đồng thời, bên mua bảo hiểm cũng đã chi trả đủ chi phí bảo hiểm.

Trường hợp khi bảo hiểm đã chấm dứt thì trách nhiệm bồi thường bảo hiểm nhân thọ cũng sẽ chấm dứt. Thế nhưng, nếu bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm trong thời gian gia hạn theo thỏa thuận của hợp đồng, thì công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường nếu sự cố của người tham gia bảo hiểm xảy ra trong thời gian gia hạn đóng phí hợp đồng.

Trong trường hợp này, bên mua bảo hiểm sẽ có nghĩa vụ đóng toàn bộ phí bảo hiểm cho đến khi hết thời gian gia hạn như trong thỏa thuận của hợp đồng bảo hiểm.

Nguyên tắc bồi thường của bảo hiểm tài sản

Nguyên tắc bồi thường của bảo hiểm tài sản sẽ dựa vào 3 yếu tố:
Nguyên tắc bồi thường của bảo hiểm tài sản sẽ dựa vào 3 yếu tố:
 • Thứ nhất, Nếu có thiệt hại xảy ra, giá trị bồi thường bảo hiểm nhân thọ phải được giải quyết theo đúng giá trị hiện hành của tài sản nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm
 • Thứ hai, giá trị tái sản và thiệt hại tại thời điểm diễn ra sự kiện rủi ro sẽ được bồi thường bằng với giá trị thực tế của thiệt hại.
 • Thứ ba, việc tạo ra những quy định về nguyên tắc bồi thường bảo hiểm có mục đích là căn cứ để xác nhận việc bồi thường. Đây là yếu tố quan trọng nhằm tránh những trường hợp người tham gia bảo hiểm cố tình trục lợi từ bảo hiểm nhân thọ.
nguyên tắc bồi thường quyền lợi bảo hiểm tài sản
nguyên tắc bồi thường quyền lợi bảo hiểm tài sản

Các hình thức bồi thường bao gồm:

 • Thay thế hay sửa chữa những tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác tương đương, hoặc trả tiền bồi thường.
 • Nếu cả hai bên không thống nhất được hình thức bồi thường bảo hiểm nhân thọ thì sẽ áp dụng hình thức trả bằng tiền.
 • Nếu việc sử dụng bồi thường bằng hình thức tiền bồi thường hoặc thay thế tài sản thiệt hại bằng tài sản khác thì công ty bảo hiểm được quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại đó. Hoặc bồi thường dựa trên giá trị thị trường của tài sản.

Nguyên tắc bồi thường trong của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

 • Với hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự, thì công ty bảo hiểm sẽ thanh toán bồi thường bảo hiểm nhân thọ theo đúng phương thức đã được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Số tiền bồi thường sẽ bao gồm khoản chi phí hợp đồng, phí và lệ phí hợp pháp của người tham gia. Có trách nhiệm dân sự bởi những thiệt hại và tổn thất gây ra cho bên thứ ba và tài sản của họ.
 • Xét về phát sinh bồi thường thì doanh nghiệp có trách nhiệm bồi thường chi phí phát sinh đó nếu bên thứ ba có yêu cầu người được bảo hiểm bồi thường. Bồi thường cho những thiệt hại mà người được bảo hiểm gây ra cho bên thứ ba trong thời hạn bảo hiểm.
 • Hình thức bồi thường chủ yếu của của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự bằng hình thức bồi thường bằng tiền.

Bản chất của nguyên tắc bồi thường là gì?

Thực chất, bản chất của bồi thường bảo hiểm nhân thọ là điều khoản đảm bảo người tham gia bảo hiểm khỏi những thiệt hại, hư hỏng và tổn thất khác. Sự đam bảo này giúp đưa người được bảo hiểm quay về trạng thái ban đầu của họ.

Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm quy định, nếu có tổn thất xảy ra thì doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm bồi thường cho người tham gia bảo hiểm để họ trở về vị trí tài chính như lúc đầu. Đặc trưng của bồi thường bảo hiểm là mức bồi thường phải tương đương với thiệt hại tài sản, không được quá hơn so với số tiền bảo hiểm và cũng không được phép nhỏ hơn.

Bản chất của nguyên tắc bồi thường là đưa người được bảo hiểm về lại trạng thái ban đầu
Bản chất của nguyên tắc bồi thường là đưa người được bảo hiểm về lại trạng thái ban đầu

Ý nghĩa chính của nguyên tắc bồi thường bảo hiểm.

Về cơ bản, nguyên tắc của bồi thường bảo hiểm nhân thọ có ý nghĩa nhất định. Theo lệ Thông thường, thì nguyên tắc bồi thường chỉ được áp dụng nhiều trong bảo hiểm phi nhân thọ trong khi bảo hiểm nhân thọ thì rất ít.

Trên thực tế, số tiền được bồi thường trong quyền lợi bảo hiểm có thể có mức bồi thường thấp hơn giá trị của tài sản thiệt hại, nhưng mức chênh lệch sẽ không nhiều. Mục đích chính vẫn muốn khuyến khích những người tham gia bảo hiểm có thể giữ gìn tài sản hoặc hạn chế những rủi ro của mình một cách tốt nhất.

Quan trọng hơn hết là mục đích bồi thường bảo hiểm nhân thọ giúp đảm bảo cho người tham gia bảo hiểm đảm bảo được những rủi ro về tài chính. Đồng thời họ sẽ được bồi thường đúng với mức thiệt hại mà họ đã gặp phải, chứ không phải tạo ra để họ trục lợi.

Ngoài ra, có những trường hợp thiệt hại xảy ra nhưng không được bảo hiểm bồi thường hoặc bồi thường thấp hơn giá trị tổn thất thì điều đó khiến người được bảo hiểm khắc phục khó khăn khó hơn.

Nếu như điều này xảy ra thì mục đích của bảo hiểm sẽ không đạt được. Từ đó, làm mất đi giá trị, ý nghĩa của bảo hiểm, đồng thời làm mất đi quyền lợi và niềm tin của người tham gia bảo hiểm.

Ý nghĩa nguyên tắc bồi thường bảo hiểm
Ý nghĩa nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

Quy trình giải quyết bồi thường bảo hiểm nhân thọ của Manulife

Quy trình bồi thường bảo hiểm nhân thọ không phức tạp, mà do bạn đã không hiểu hết về những thủ tục và quy trình mà một công ty bảo hiểm nhân thọ đề ra. Để giúp người tham gia bảo hiểm nhận được những quyền lợi bảo hiểm Manulife nhanh nhất thì chúng tôi sẽ giới thiệu các quy trình thực hiện bồi thường như sau:

Quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm của công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam
Quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm của công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam

Bước 1: Người nhận bồi thường bảo hiểm cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ và chứng thực về thiệt hại liên quan, cùng những quyền lợi mà khách hàng yêu cầu phía công ty Manulife thanh toán.

Bước 2: Sau khi thu thập đầu đủ giấy tờ thi các bạn có thể chọn 1 trong 4 cách nộp yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhân thọ dưới đây:

 • Cách 1: Nộp trực tuyến qua cổng thông tin, website EasyClaims (Chỉ áp dụng cho quyền trợ cấp nằm viện của Manulife)
Nộp đơn yêu cầu chi trả bảo hiểm qua ứng dụng, website eClaims Manulife
Nộp đơn yêu cầu chi trả bảo hiểm qua ứng dụng, website eClaims Manulife
 • Cách 2: Nôp trực tiếp tại các văn phòng giao dịch của Manulife
Nộp đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tiếp tại công ty bảo hiểm Manulife
Nộp đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tiếp tại công ty bảo hiểm Manulife
 • Cách 3: Nộp qua các đại lý ủy quyền gần nhất.
 • Cách 4: Nộp đơn qua đường bưu điện

Bước 3: Sau khi nhân được yêu cầu thì Manulife sẽ tiếp nhận hồ sơ

Công ty Manulife sẽ xem xét qua hồ sơ mà khách hàng đã gửi, nếu đúng và hợp lệ thì sẽ được chuyển tiếp qua bộ phần thẩm định. Nếu thiếu sẽ được thông báo đến khách hàng để bổ sung thêm.

Bước 4: Manulife thẩm định hồ sơ

Quá trình và thời gian thẩm định sẽ còn tùy thuộc vào quyền lợi bảo hiểm của bạn yêu cầu là chăm sóc sức khỏe, tai nạn, thương tật hay tự vong

Bộ phận thẩm định của Manulife xem xét hồ sơ yêu cầu bồi thường của khách hàng
Bộ phận thẩm định của Manulife xem xét hồ sơ yêu cầu bồi thường của khách hàng

Bước 5: Khách hàng nhân thông báo kết quả bằng email, sđt, thư báo. Cuối cùng là được chi trả bồi thường bảo hiểm nhân thọ theo yêu cầu. Khách hàng sẽ nhận được phản hồi yêu cầu quyền lợi bảo hiểm của mình, và số tiền mà công ty bảo hiểm sẽ chi trả theo đúng như cam kết của hợp đồng.

Thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm của Manulife gồm những gì?

Với những yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhân thọ khác nhau thì đòi hỏi chứng từ và giấy tờ rất khác nhau. Xem xét quyền lợi bảo hiểm bạn muốn yêu cầu để chuẩn bị tốt giấy tờ cụ thể như;

Quyền lợi trợ cấp nằm viện

 • Với quyền lợi trợ cấp nằm viện, khách hàng sẽ chuẩn bị các loại giấy tờ như:
 • Giấy ra viện
 • Giấy xác nhận thời gian bạn điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt nếu yêu cầu quyên floiwj nằm viện tại đây.
 • Đơn yêu cầu được giải quyết quyền lợi bảo hiểm
 • Thư uỷ quyền.
Thủ tục cho quyền lợi bảo hiểm chi trả nằm viện
Thủ tục cho quyền lợi bảo hiểm chi trả nằm viện

Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ chi trả chi phí nội trú điều trị nội trú/ngoại trú/nha khoa

Những loại giấy tờ bạn cần chuẩn bị sẽ bao gồm:

 • Giấy ra viện nếu là quyền lợi điều trị nội trú
 • Giấy chứng nhận phẫu thuật nếu có
 • Đơn thuốc, sổ khám bệnh đối với quyền lợi điều trị ngoại khoa
 • Phác đồ điều trị răng nếu là quyền lợi điều trị nha khoa
 • Biên lai thu tiền, hóa đơn, lệ phí ( bản chính)
 • Bảng thống kê các chi phí đã điều trị
 • Phiếu xét nghiệm, tái khám, kết quả xét nghiệm,..
 • Đơn giải quyết bồi thường bảo hiểm nhân thọ
 • Thư ủy quyền

Quyền lợi chi trả cho chi phí điều trị bệnh lý nghiêm trọng

Đối với quyền lợi chi trả này thì khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Giấy ra viện
 • Kết quả phẫu thuật, giải phẫu được cấp từ cơ quan có thẩm quyền
 • Đơn giải quyết quyền lợi bảo hiểm
 • Thư uỷ quyền

Quyền lợi bồi thường tử vong

Những loại giấy tờ liên quan cho việc giải quyết bồi thường bảo hiểm nhân thọ đối với quyền lợi tử vong sẽ bao gồm:

 • Giấy chứng tử được cấp từ cơ quan có thẩm quyền cấp
 • Giấy ra viện, các loại chứng tử y tế khác
 • Hồ sơ tai nạn nếu là tử vong do tai nạn
 • Đơn yêu cầu quyền lợi bảo hiểm
 • Thư ủy quyền

Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm

Những loại giấy tờ cần chuẩn bị cho quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm gồm:

 • Giấy ra viện, các loại chứng từ ý tế khác
 • Bản chứng thực hoặc khai báo tình trạng thương tật nếu là thương tật vĩnh viễn
 • Kết quả giám định thương tật
 • Giấy chứng tử, trích lục khai tử
 • Hồ sơ tai nạn
 • Đơn giải quyết quyền lợi bảo hiểm
 • Thư ủy quyền

Quyền lợi bảo hiểm cho các loại bệnh lý đặc thù giới tính

Giấy tờ bạn cần cung cấp để hưởng quyền lợi bồi thường bảo hiểm nhân thọ cho trường hợp này bao gồm:

 • Đơn yêu cầu quyền lợi bảo hiểm
 • Thư ủy quyền
 • Giấy ra viện
 • Kết quả phẫu thuật hoặc những giấy tờ y tế liên quan khác
 • Thư ủy quyền

Quyền lợi hỗ trợ chi phí phẫu thuật

Để chuẩn bị tốt hơn cho việc yêu cầu giải quyết quyền lợi hỗ trợ chi phí phẫu thuật, bạn cần những giấy tờ sau:

 • Giấy ra viện
 • Kết quả chẩn đoán, hoặc chứng nhận phẫu thuật
 • Bảng kê chi phí khám chữa bệnh hoặc các giấy tờ y tế khác
 • Hồ sơ tai nạn nếu có
 • Đơn giải quyết quyền lợi bảo hiểm
 • Thư ủy quyền

Quyền lợi hỗ trợ chi phí điều trị thương tật

Với yêu cầu cho quyền lợi hỗ trợ chi phí điều trị thương tật, khách hàng cần chuẩn bị những loại giấy tờ sau:

 • Giấy ra viện hoặc các chứng từ y tế liên quan
 • Giấy xác nhận thương tích, kết quả giám định y tế, tình trạng thương tật
 • Hồ sơ tai nạn
 • Đơn giải quyết quyền lợi bảo hiểm
 • Thư ủy quyền.

Quyền lợi hỗ trợ chi phí sinh nở

Đối với quyền lợi hỗ trợ chi phí sinh nở, khách hàng chỉ cần chuẩn bị các giấy tờ như:

 • Giấy khai sinh
 • Đơn giải quyết yêu cầu quyền lợi bảo hiểm
 • Thư ủy quyền

Những lưu ý khi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Trong trường hợp khách hàng nộp đơn yêu cầu quyền lợi bảo hiểm qua trang web EasyClaim thì không cần chuẩn bị phần đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và thư ủy quyền. Các bạn có thể xem thông tin và cách nộp đơn qua website này.

Những lưu ý khi nộp đơn qua website eclaims
Những lưu ý khi nộp đơn qua website eclaims

Nếu khách hàng nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhân thọ qua các kênh khác thì phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ bản sao có công chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Hoặc những giấy tờ này phải được bộ phận dịch vụ của Manulife xác nhận cà đối chiếu với các bản chính thì mới là hợp lệ.

Tùy theo quyền lợi bảo hiểm mà thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm sẽ rất khác nhau. Điển hình, nếu là quyền lợi nằm viện hay quyền lợi hỗ trợ chi phí điều trị nội trú/ nha khoa,.. thì khách hàng sẽ được giải quyết bồi thường bảo hiểm nhân thọ trong vòng 30 phút nếu hồ sơ khách hàng đầy đủ và hợp lệ. Đối với quyền lợi hỗ trợ chi phí điều trị bệnh lý nghiêm trọng thì thời gian giải quyết sẽ là 60 phút khi hồ sơ hợp lệ.

Với những hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trên 4 năm thì số tiền bảo hiểm sẽ dưới 100 triệu đồng. Lưu ý thời gian làm việc của công ty bảo hiểm để quá trình xử lý bồi thường được diễn ra nhanh chóng.

Trên đây là những quyền lợi, quy trình và những thủ tục cần thiết nhất cho việc giải quyết bồi thường bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng của Manulife và các công ty bảo hiểm khác nói chung.

Các công ty khắt khe trong quá trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhằm tránh các trường hợp nhiều người lợi dụng sơ hở để trục lợi từ bảo hiểm. Do vậy hãy tham khảo trước những hồ sơ cần thiết để tránh việc mất thời gian của cả hai bên nhé.

Leave a Comment

Tư vấn miễn phí