Lựa chọn người thừa kế bảo hiểm nhân thọ, cách yêu cầu hợp đồng bảo hiểm

Khi bạn mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bạn sẽ có tùy chọn chỉ định một hoặc nhiều người thụ hưởng để nhận quyền lợi tử vong trong trường hợp bạn qua đời. Hầu như không có quy tắc nào hạn chế người bạn có thể chọn. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng thay đổi người thừa kế bảo hiểm nhân thọ nếu bạn ly hôn. Mặc dù bạn có thể nêu tên bất kỳ ai là người thụ hưởng, nhưng bạn cần phải thông báo cho họ biết trong trường hợp bị tử vong để người thân của bạn được nhận quyền lợi tử vong bảo hiểm.

Thừa kế bảo hiểm nhân thọ có những quy định gì? Ai là người được hưởng thừa kế bảo hiểm
Thừa kế bảo hiểm nhân thọ có những quy định gì? Ai là người được hưởng thừa kế bảo hiểm

1. Người thừa kế bảo hiểm nhân thọ là gì?

Người thừa kế bảo hiểm nhân thọ, hay người thụ hưởng bảo hiểm được quy định rõ trong khoản 8 điều 3 của luật kinh doanh bảo hiểm 2000 rằng “ người thụ hưởng bảo hiểm phải có thể là tổ chức hoặc cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định hưởng quyền lợi, tiền bảo hiểm theo đúng hợp đồng bảo hiểm con người”

Có thể hiểu khái niệm người thụ hưởng là người sẽ nhận toàn bộ quyền lợi và số tiền bảo hiểm nếu như người được bảo hiểm qua đời. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong của người được bảo hiểm phải xuất phát từ những nguyên do khách quan, những rủi ro không lường trước được quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm nhân thọ sẽ chỉ chi trả cho người thụ hưởng của bạn nếu cái chết của bạn là không nằm trong danh sách loại trừ của bảo hiểm nhân thọ.

Ngoài ra, người thụ hưởng bảo hiểm có thể chính là người mua bảo hiểm, hoặc bất kỳ ai được chỉ định trong hợp đồng bảo hiểm. Những người này được xem là người thừa kế bảo hiểm nhân thọ hợp pháp theo hợp đồng bảo hiểm.

Người thừa kế hay thụ hưởng là người được người tham gia bảo hiểm chỉ định trong hợp đồng bảo hiểm
Người thừa kế hay thụ hưởng là người được người tham gia bảo hiểm chỉ định trong hợp đồng bảo hiểm

2. Trở thành chủ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có nghĩa là gì?

Sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có nghĩa là bạn có toàn bộ trách nhiệm và quyền kiểm soát hợp đồng của mình. Bạn là người có trách nhiệm phải hoàn thành những khoản phí để duy trì quyền lợi của mình mà hợp đồng bảo hiểm cam kết mang lại.

Là chủ sở hữu của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có nghĩa là:

 • Bạn xác định thời gian bảo hiểm của bạn kéo dài bao lâu; hoặc thời hạn của chính sách thời hạn của bạn hoặc bảo hiểm suốt đời, vĩnh viễn.
 • Bạn có trách nhiệm thanh toán phí bảo hiểm chính sách hàng tháng hoặc hàng năm.
 • Bạn có thể chuyển quyền sở hữu chính sách của mình.
 • Bạn chọn người thụ hưởng và thay đổi chúng, nếu cần.
 • Bạn xác định cách thức mà người thừa kế bảo hiểm nhân thọ nhận được tiền tử tuất.
 • Bạn có thể vay hoặc rút từ giá trị tiền mặt theo hợp đồng, nếu bạn sở hữu bảo hiểm vĩnh viễn.
 • Bạn có thể từ bỏ hoặc hủy bỏ chính sách của mình.
 • Thỉnh thoảng, bạn có thể xem lại chính sách của mình để đảm bảo chính sách đó có lợi cho bạn và gia đình bạn.

Việc lựa chọn người thừa kế bảo hiểm của bạn rất quan trọng. Nó gần như là mục đích chính của đa phần người tham gia bảo hiểm nhân thọ.

3. Ai được thừa kế bảo hiểm nhân thọ?

Để xác định được ai là người được thừa kế bảo hiểm nhân thọ, thì còn phụ thuộc vào thỏa thuận của người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn, gặp rủi ro và mất thì người thụ hưởng sẽ được nhận thừa kế hợp đồng bảo hiểm.

Nếu trong hợp đồng bảo hiểm không đề cập đến người thụ hưởng thì khi người được bảo hiểm mất đi, thì hợp đồng bảo hiểm sẽ được chia theo thừa kế của pháp luật được quy định trong điều 651, bộ luật dân sự 2015 cụ thể như sau:

 • Hàng thừa kế thứ nhất được quy định là: vợ, chồng, cha mẹ đr, cha nuôi, con đẻ, con nuôi của người được bảo hiểm
 • Hàng thừa kế thứ hai được quy định như sau: là ông nội, bà nội, bà ngoại, anh ruột, chi, em ruột của người được bảo hiểm đã chết. Cháu ruột của người chết nếu người chết là chú, bác ruột, cô ruột, dì ruột. Chắt ruột nếu người chết là cụ nội, cụ ngoại, bà nội, ông nội, bà ngoại, ông ngoại.
 • Hàng thừa kế thứ ba: cụ ngoại, cụ nội của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người được bảo hiểm chết là bác ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết nếu người qua đời là cụ nội, cụ ngoại.
Trình tự những người được hưởng thừa kế bảo hiểm của người được bảo hiểm
Trình tự những người được hưởng thừa kế bảo hiểm của người được bảo hiểm

Những người được liệt kê trong cùng hàng thừa kế sẽ nhận được phần di sản bằng nhau. Đối với những người ở hàng thừa kế sau chỉ được nhận thừa kế bảo hiểm nhân thọ khi mà người thừa kế hàng đầu tiên chết, hay bị truất hoặc không có quyền hưởng di sản, bị từ chối nhận di sản.

Tóm lại, những người thuộc hàng thừa kế sẽ được hưởng thừa kế bảo hiểm nhân thọ nếu người được bảo hiểm chết đi. Hàng thừa kế sau chỉ được hưởng khi hàng thừa kế trước không còn ai.

4. Quy định về người được nhân thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm

 • Theo quy định về người thụ hưởng hay người thừa kế bảo hiểm nhân thọ không bắt buộc là người thân của người tham gia bảo hiểm
 • Trong trường hợp người thụ hưởng dưới 18 tuổi thì phải có người bảo hộ hợp pháp đứng ra để nhận số tiền đền bù từ hợp đồng bảo hiểm
 • Nếu người thụ hưởng bị phạm tội hình sự, thì số tiền bảo hiểm sẽ được chia cho người thụ hưởng phụ được ghi trong hợp đồng bảo hiểm
 • Người thụ hưởng phải có giấy chứng tủ của người được bảo hiểm, để chứng minh được rủi ro và cái chết của người được bảo hiểm.
Người thụ hưởng có thể là bất kỳ ai hoặc không người nào cả
Người thụ hưởng có thể là bất kỳ ai hoặc không người nào cả

5. Lựa chọn người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ như thế nào?

Ngoài trẻ vị thành niên, các công ty bảo hiểm không có quy định về người mà bạn chỉ định là người thụ hưởng. Ngoài ra, những người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ hoàn toàn tách biệt với những người theo ý muốn của bạn. Vì vậy hai danh sách không cần phải trùng lặp, mặc dù chúng chắc chắn có thể.

Người thụ hưởng có thể là một người, tổ chức từ thiện, doanh nghiệp hoặc quỹ tín thác. Nếu người thụ hưởng là một người, họ có thể là người thân, con cái, vợ / chồng, bạn bè hoặc bất kỳ ai khác mà bạn tình cờ biết.

Tương tự, một điều cần lưu ý bạn không nên biến chủ nợ thành người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ, điều này thường xảy ra với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tín dụng. Thay vào đó, hãy chỉ định người thụ hưởng là người sẽ trả nợ. Ví dụ, bằng cách đưa vợ / chồng bạn trở thành người thụ hưởng, họ có thể quyết định sử dụng trợ cấp tử tuất để trả tiền thế chấp (và tiếp tục sống trong ngôi nhà) hay cho một khoản chi phí cấp bách hơn.

Những người thừa kế bảo hiểm nhân thọ này sẽ nhận được những quyền lợi sau khi bạn qua đời. Bạn có thể nói thông tin này cho người thụ hưởng của mình, để có những trường hợp rủi ro không may bạn tử vong thì họ sẽ là người thông báo đến công ty bảo hiểm để nhận khoản bồi thường bảo hiểm tử vong của bạn.

Cách lựa chọn người thụ hưởng tốt nhất cho bảo hiểm nhân thọ của bạn
Cách lựa chọn người thụ hưởng tốt nhất cho bảo hiểm nhân thọ của bạn

6. Điều gì xảy ra nếu bạn không có người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ?

Nếu bạn không nêu tên người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ hoặc tất cả những người thừa kế bảo hiểm nhân thọ của bạn đều qua đời trước khi bạn làm vậy, di sản của bạn sẽ trở thành người thụ hưởng. Điều này có nghĩa là số tiền thu được từ bảo hiểm nhân thọ được chuyển thành chứng thực di sản, một quy trình pháp lý lâu dài trong đó các khoản nợ của bạn được giải quyết và di sản của bạn được phân chia.

Vì chứng thực di sản có thể mất hàng tháng và các chủ nợ có thể đến sau quyền lợi bảo hiểm tử kỳ. Do đó, các công ty bảo hiểm sẽ khuyên bạn nên nêu tên những người thụ hưởng và cập nhật danh sách thường xuyên. Nếu không, gia đình bạn có thể không nhận được tiền khi họ cần (chẳng hạn như để trang trải tang lễ của bạn) hoặc khoản tiền chi trả của họ có thể bị giảm đi. Đây cũng là lý do tại sao, mặc dù bạn có thể đặt tên cho bất động sản của mình với tư cách là người thụ hưởng, nhưng chúng tôi không khuyến nghị tùy chọn này.

Điều gì xảy ra nếu như người tham gia bảo hiểm không có người thụ hưởng
Điều gì xảy ra nếu như người tham gia bảo hiểm không có người thụ hưởng

7. Các cách bạn chỉ định hay thay đổi người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ

7.1: Cách chỉ định người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ

Khi bạn đã xác định được ai là người bạn muốn thừa kế bảo hiểm nhân thọ, bạn nên chỉ định họ trên biểu mẫu chỉ định người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ. Đơn chỉ định người thụ hưởng là một tài liệu pháp lý. Được công ty bảo hiểm sử dụng để xác định ai sẽ nhận quyền lợi tử vong nếu bạn qua đời trong thời gian bảo hiểm (cũng như số tiền họ sẽ nhận được).

Chỉ định này ghi đè lên bất kỳ kế hoạch di sản nào khác mà bạn có thể có, chẳng hạn như di chúc, vì vậy bạn cần chắc chắn những người thụ hưởng được liệt kê là những người bạn thực sự muốn nhận trợ cấp. Thông thường có hai cấp độ thụ hưởng: chính và phụ.

 • Người thụ hưởng chính về cơ bản là lựa chọn đầu tiên của bạn để nhận trợ cấp tử tuất nếu bạn qua đời.
 • Người thụ hưởng ngẫu nhiên là dự phòng; họ là người bạn muốn nhận khoản thanh toán trong trường hợp người thụ hưởng chính cũng đã qua đời. Vì vậy, nếu vợ / chồng của bạn là người thụ hưởng chính của bạn và cả hai bạn đều qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, thì người thụ hưởng phụ sẽ nhận được quyền lợi tử vong.

Điều quan trọng là phải cụ thể khi chỉ định người thừa kế bảo hiểm nhân thọ, nếu không, bạn có thể dẫn đến tranh chấp giữa những người thân yêu của mình. Ví dụ, chỉ nói “chồng” hoặc “vợ” trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ gây ra vấn đề nếu bạn ly hôn và tái hôn. Các chi tiết cần thiết sẽ thay đổi theo pháp nhân được liệt kê là người thụ hưởng, nhưng đối với một người, bạn sẽ muốn có các chi tiết sau:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ (địa chỉ đường phố, thành phố, tiểu bang, mã zip, quốc gia)
 • Số điện thoại)
 • Số an sinh xã hội
 • Ngày sinh
Cách chỉ định người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ
Cách chỉ định người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ

7.2: Cách thay đổi người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ

Thay đổi người thừa kế bảo hiểm nhân thọ của bạn là một quá trình đơn giản. Bạn chỉ cần yêu cầu một mẫu đơn thay đổi người thụ hưởng từ công ty bảo hiểm nhân thọ của bạn, nhập các thông tin cần thiết và gửi lại cho họ.

Lần duy nhất quá trình này trở nên phức tạp là nếu bạn có những người thụ hưởng không thể thu hồi. Bạn không thể xóa hoặc thay đổi khoản thanh toán được chỉ định cho những người thụ hưởng không thể hủy ngang mà không có sự đồng ý rõ ràng của họ. Điều này trái ngược với những người thụ hưởng có thể thu hồi, những người mà bạn có thể xóa hoặc chỉnh sửa khoản thanh toán bất cứ khi nào bạn chọn.

Việc có được những người thừa kế bảo hiểm nhân thọ không thể hủy ngang có thể khó khăn nếu chẳng hạn như bạn ly hôn và cần sự đồng ý của vợ cũ để thay đổi cách chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ của bạn. Khi bạn hoàn thành biểu mẫu người thụ hưởng được chỉ định, nó sẽ chỉ định xem người thụ hưởng là không thể hủy bỏ hay có thể thu hồi, vì vậy hãy đảm bảo kiểm tra.

Phần lớn các trường hợp tranh chấp người thừa kế bảo hiểm nhân thọ liên quan đến việc ly hôn (người phối ngẫu cũ không bị loại khỏi hợp đồng) hoặc những thay đổi được thực hiện sớm trước khi chết. Đây là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật danh sách những người thụ hưởng của mình thường xuyên và tích cực thông báo cho gia đình bạn về bất kỳ thay đổi nào. Lý do để có bảo hiểm nhân thọ là để cung cấp bảo hiểm tài chính cho những người bạn quan tâm và bạn không muốn số tiền thu được bị nhốt trong tòa án trong nhiều năm.

Tình huống duy nhất mà bạn không thể thay đổi người thụ hưởng là nếu bạn bị tuyên bố là không đủ năng lực về mặt pháp lý.

Người thụ hưởng dưới tuổi vị thành niên phải có người bảo hộ thay thế nhận tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm qua đời
Người thụ hưởng dưới tuổi vị thành niên phải có người bảo hộ thay thế nhận tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm qua đời

8. Thủ tục yêu cầu quyền lợi thừa kế hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Để người thụ hưởng của bạn yêu cầu bồi thường tử vong đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của bạn, họ sẽ cần:

 • Giấy chứng tử của bạn
 • Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (hoặc một bản sao)
 • Đơn yêu cầu bồi thường (từ công ty bảo hiểm)
 • Giấy chứng tử của người thụ hưởng chính (nếu người thụ hưởng dự phòng)
 • Nếu bạn có nhiều người thụ hưởng, mỗi người sẽ cần phải gửi một yêu cầu riêng cho công ty bảo hiểm để nhận phần tiền thu được của họ.

Đảm bảo rằng mỗi người thụ hưởng của bạn có một bản sao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của bạn và thông tin liên hệ của công ty bảo hiểm. Bạn cũng có thể muốn cung cấp cho họ quyền truy cập vào tài khoản bảo hiểm nhân thọ của bạn nếu công ty bảo hiểm có cổng thông tin trực tuyến, cũng như hồ sơ về các khoản thanh toán phí bảo hiểm của bạn. Điều này làm giảm khả năng xảy ra tranh chấp giữa người thụ hưởng của bạn và công ty bảo hiểm về việc liệu bảo hiểm có được áp dụng vào thời điểm bạn qua đời hay không.

Nộp đơn yêu cầu quyền lợi lên công ty bảo hiểm để được chi trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng
Nộp đơn yêu cầu quyền lợi lên công ty bảo hiểm để được chi trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng

Sau khi yêu cầu bảo hiểm nhân thọ đã được nộp, công ty bảo hiểm sẽ xem xét và thanh toán quyền lợi tử vong, miễn là không có vấn đề gì với việc nộp hồ sơ. Quá trình thanh toán cho người thừa kế bảo hiểm nhân thọ có thể mất từ ​​vài ngày đến vài tuần.

Mặc dù có một số phương pháp để tìm kiếm các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ không có người nhận, nhưng các phương pháp này thường bị hạn chế bởi công ty bảo hiểm hoặc nhà nước. Vì vậy, hãy dành thời gian để thông báo cho những người thụ hưởng của bạn một cách thích hợp.

Trên đây là những quy định và những thông tin về thừa kế bảo hiểm nhân thọ. Đây là điều rất quan trọng khi bạn xác nhận được người hưởng các quyền lợi từ hợp đồng bảo hiểm của bạn. Những khoản tiền này có thể giúp người thân của bạn nhẹ đi gánh nặng về tài chính, hay các chi phí cuối đời cho bạn. Đồng thời đây cũng là khoản tích cóp chuẩn bị cho tương lai cho người bạn thân yêu nhất. Vì vậy, hãy lựa chọn thật chính xác người thụ hưởng của bạn nhé.

Leave a Comment

Tư vấn miễn phí