Hướng dẫn quy trình, thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ Manulife

Tham gia bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm chi trả, bồi thường, chi trả đáo hạn hợp đồng bảo hiểm cho người tham gia khi đúng hạn. Tuy nhiên mỗi công ty đều đòi hỏi những thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ và quy trình khác nhau. Để mỗi người người tham gia bảo hiểm đều nắm được các quy trình nhận tiền bảo hiểm nhân thọ thì chúng tôi sẽ giải đáp những quyền lợi và cách thức nhận tiền đơn giản của bảo hiểm Manulife dễ hiểu nhất cho bạn nhé.

Thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ cần chuẩn bị những gì?
Thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ cần chuẩn bị những gì?

Cách hoạt động của thanh toán bảo hiểm nhân thọ?

Quyền lợi bảo hiểm nhân thọ được cung cấp cho người thụ hưởng hợp đồng khi người mua bảo hiểm qua đời. Người nhận thường cần phải nộp đơn bảo hiểm tử vong với công ty bảo hiểm bằng cách nộp bản sao của giấy chứng tử. Các công ty bảo hiểm sau đó sẽ xem xét yêu cầu bồi thường và phát hành khoản thanh toán.

Nếu bạn là một trong nhiều người thụ hưởng, chính sách sẽ quy định bạn nhận được bao nhiêu phần trăm số tiền bảo hiểm nhân thọ. Nếu bạn là người thụ hưởng duy nhất, thì bạn sẽ nhận được toàn bộ quyền lợi tử vong.

Điều quan trọng là phải biết các thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ mà bạn phải tuân theo để nhận được tiền của mình sau khi người thân qua đời. Hợp đồng bảo hiểm trọn đời vẫn có hiệu lực miễn là người được bảo hiểm còn sống và có người trả phí bảo hiểm nhân thọ (trừ khi hợp đồng đã được thanh toán hết).

Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thời hạn vẫn có hiệu lực chừng nào người được bảo hiểm còn sống trong suốt thời hạn, và sau đó nó sẽ hết hiệu lực. Khi người được bảo hiểm qua đời, cả hợp đồng bảo hiểm vĩnh viễn và có thời hạn đều thanh toán mệnh giá của họ cho người thụ hưởng hoặc người thụ hưởng nằm trong hợp đồng bảo hiểm. Lúc này, người thủ hưởng sẽ phải chuẩn bị thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ để nhận được số tiền đó.

Cách thức hoạt động của thanh toán bảo hiểm nhân thọ hoạt động ra sao?
Cách thức hoạt động của thanh toán bảo hiểm nhân thọ hoạt động ra sao?

Khiếu nại đòi tiền bảo hiểm tử vong

Sau khi chủ hợp đồng thông qua, người thụ hưởng phải mua một bản sao giấy chứng tử của người được bảo hiểm và nộp đơn khai tử tại tình trạng cư trú của người đã chết.

Hầu hết các công ty bảo hiểm nhân thọ cũng sẽ yêu cầu bạn nộp đơn yêu cầu quyền lợi với họ trước khi họ trả tiền. Yêu cầu bảo hiểm nhân thọ có thể là một bộ tài liệu phức tạp trình bày chi tiết cách thức và nguyên nhân tử vong, cũng như các chi tiết khác mà cơ quan bảo hiểm có thể cần biết để chi trả quyền lợi tử vong chính xác.

Quyền lợi tử vong có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào các điều khoản của chính sách và người đi xe có trong hợp đồng. Thông tin về thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ và giấy tờ yêu cầu quyền lợi xác định số tiền thanh toán cuối cùng.

Nộp đơn khai tử

Nếu công ty bảo hiểm có thêm câu hỏi về bản chất của cái chết của người được bảo hiểm, họ có thể bắt đầu cuộc điều tra của riêng mình về các trường hợp xung quanh cái chết. Họ có thể lấy thêm thông tin như báo cáo của cảnh sát và y tế và các nguồn dữ liệu chính thức khác trước khi quyết định trả hoặc bao nhiêu tiền cho yêu cầu tử vong.

Ví dụ, nếu người được bảo hiểm chết trong khi phạm tội, thì công ty bảo hiểm có thể từ chối việc chi trả mặc dù tất cả các điều kiện khác được đáp ứng. Tất cả phụ thuộc vào các quy tắc cụ thể của công ty bảo hiểm và luật pháp.

Các quy trình liên quan đến việc yêu cầu quyền lợi tử vong có thể mất nhiều thời gian. Hãy chắc chắn liên hệ với công ty bảo hiểm nhân thọ ngay sau cái chết của người được bảo hiểm để có được hướng dẫn cách chuẩn bị thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ.

Bạn nên có sẵn giấy chứng tử bản gốc (tốt nhất là cùng với một vài bản sao có chứng thực), đơn gốc có số hợp đồng bảo hiểm và mẫu đơn yêu cầu quyền lợi khi bạn liên hệ với nhà cung cấp bảo hiểm.

Các công ty bảo hiểm nhân thọ thường mất từ ​​30 đến 60 ngày để xử lý yêu cầu bồi thường.Việc xử lý yêu cầu bồi thường có thể mất nhiều thời gian hơn nếu công ty bảo hiểm không nhận được tất cả tài liệu hoặc nếu công ty bảo hiểm khởi động một cuộc điều tra.

Thời hạn thanh toán bảo hiểm nhân thọ

Nếu người được bảo hiểm tử vong trong vòng hai năm đầu tiên của thời hạn hợp đồng, thì công ty bảo hiểm có thể chọn trì hoãn việc chi trả quyền lợi tử vong cho đến khi hết hai năm.

Vì vậy, nếu một người nào đó thực hiện một hợp đồng và chết sau sáu tháng, những người thụ hưởng có thể phải đợi thêm 18 tháng trước khi nhận được trợ cấp tử tuất. Mặc dù thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ đã được giải quyết ngay sau cái chết của người mất.

Thời hạn thanh toán hợp đồng bảo hiểm được quy định trong quy định hợp đồng bảo hiểm
Thời hạn thanh toán hợp đồng bảo hiểm được quy định trong quy định hợp đồng bảo hiểm

Vì cái chết đã xảy ra rất sớm sau khi hợp đồng được mua, công ty bảo hiểm có thể điều tra để xác định xem liệu người được bảo hiểm có lấy hợp đồng với mục đích lừa đảo hay không. Thường có một điều khoản tự sát trùng với điều khoản tranh chấp hai năm.

Điều khoản tự tử quy định rằng công ty bảo hiểm không phải trả quyền lợi tử vong nếu người được bảo hiểm tự sát trong vòng hai năm kể từ khi thực hiện hợp đồng.

Thanh toán quyền lợi tử vong

Sau khi thụ nhận tất cả các thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ. Các công ty bảo hiểm nhân thọ thường dành thời gian của họ khi xử lý các yêu cầu tử vong để đảm bảo rằng người thụ hưởng thực sự xứng đáng với quyền lợi tử vong và không có hành vi gian lận nào được thực hiện. Bạn có thể phải đợi hàng tháng để nhận được tiền của mình, đặc biệt nếu các tình huống xung quanh cái chết của người được bảo hiểm rất phức tạp và không rõ ràng.

Sau khi đưa ra quyết định, người thụ hưởng có thể mong đợi nhận tiền bảo hiểm nhân thọ của họ trong bất kỳ thời gian nào từ vài tuần đến 45 ngày. Công ty bảo hiểm nhân thọ thường sẽ gửi tiền dưới hình thức séc ngân hàng trừ khi người thụ hưởng trước đó đã chỉ định tùy chọn gửi tiền trực tiếp và cung cấp cho công ty bảo hiểm thông tin ngân hàng cần thiết.

Ai là người được hưởng thụ tiền từ bảo hiểm nhân thọ?

  • Bất kỳ ai được liệt kê là người thụ hưởng hợp pháp đều được hưởng một phần hoặc toàn bộ quyền lợi tử vong.
  • Để được chỉ định là người thụ hưởng, người được bảo hiểm phải liệt kê bạn là người thụ hưởng duy nhất hoặc một phần khi họ còn sống.
  • Một khi người được bảo hiểm qua đời, tình trạng người thụ hưởng trở nên không thể hủy bỏ. Nghĩa là, không ai có thể được chỉ định là người thụ hưởng mới khi người được bảo hiểm đã ra đi.
  • Người được bảo hiểm chỉ phải nêu tên một người thụ hưởng chính, nhưng cũng có thể chỉ định một người thụ hưởng thứ cấp nếu cần.
  • Không giống như chủ hợp đồng, người thụ hưởng không cần phải đi khám sức khỏe hoặc nhận báo giá bảo hiểm nhân thọ để được thanh toán.
Người nào được thụ hưởng tiền bảo hiểm khi người tham gia hợp đồng mất?
Người nào được thụ hưởng tiền bảo hiểm khi người tham gia hợp đồng mất?

Trong quy định hợp đồng có nêu rõ các đối tượng mà người tham gia bảo hiểm nhân thọ chỉ định để hưởng thụ. Do vậy, nếu bạn nằm trong số những người thụ hưởng được quy định trong hợp đồng có thể làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ để hưởng quyền lợi của mình.

Các hình thức chi trả tiền bảo hiểm nhân thọ.

Bạn có thể cho rằng cách duy nhất mà công ty bảo hiểm sẽ trả cho bạn là thanh toán một lần duy nhất. Tuy nhiên, họ sẽ chi trả theo cam kết của hợp đồng trước đó, hoặc tùy vào những trường hợp để xem xét hình thức chi trả theo đúng thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ.

Có một loạt các tùy chọn thanh toán để lựa chọn và lựa chọn phù hợp tùy thuộc vào nhu cầu và mục tiêu của bạn. Dưới đây là 6 lựa chọn thanh toán bảo hiểm nhân thọ chính:

Hình thức thanh toán có thể theo đúng như trong quy định hợp đồng hoặc yêu cầu của người thụ hưởng
Hình thức thanh toán có thể theo đúng như trong quy định hợp đồng hoặc yêu cầu của người thụ hưởng

Một lần

Đây là hình thức thanh toán đơn giản nhất và thanh toán tài khoản với công ty bảo hiểm bằng một khoản tiền gửi duy nhất.

Trả góp

Còn được gọi là rút tiền có hệ thống, đây là nơi mà chính sách nhân thọ trả dần quyền lợi tử kỳ, chẳng hạn như 20% của toàn bộ số tiền trợ cấp tử vong mỗi năm trong năm năm. Người thụ hưởng thường thu lãi trên số tiền chưa thanh toán trong khi công ty bảo hiểm vẫn giữ số tiền đó.

Trả thẳng vào thu nhập

Công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ thực hiện các khoản thanh toán định kỳ được đảm bảo kéo dài trong suốt phần đời còn lại của người thụ hưởng, bất kể người đó sống bao lâu. Số tiền dài hạn này có thể được thanh toán hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Tùy theo yêu cầu trong thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ của bạn

Thu nhập nhân thọ có kỳ hạn nhất định

Một trong những nhược điểm lớn của hình thức trả thẳng là nếu người thụ hưởng chết ngay sau khi khoản thanh toán bắt đầu, thì công ty bảo hiểm sẽ giữ phần tiền còn lại. Do đó, một “thời hạn nhất định” đảm bảo rằng các khoản thanh toán được thực hiện trong ít nhất một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như trong 20 năm sau cái chết của người được bảo hiểm.

Theo cách đó, nếu một người thụ hưởng qua đời sau 5 năm, thì người thụ hưởng dự phòng của họ sẽ nhận được các khoản thanh toán trong 15 năm nữa.

Cuộc sống chung và tử tuất niên kim.

Hình thức thanh toán này được tính trên cuộc sống của hai người và tiếp tục thanh toán miễn là một trong số họ còn sống. Một khoảng thời gian nhất định cũng có thể được thêm vào hình thức thanh toán này. (Cần lưu ý rằng các khoản thanh toán chung và theo kỳ ít hơn các khoản thanh toán trọn đời thẳng vì có sự đảm bảo của chúng.)

Hình thức thanh toán tử tuất niên kim
Hình thức thanh toán tử tuất niên kim

Chỉ lãi

Điều này cho phép công ty bảo hiểm nhân thọ giữ các quyền lợi bảo hiểm nhân thọ và trả cho người thụ hưởng khoản lãi phát sinh từ số tiền gốc.

Thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ Manulife và quy trình chung

Dưới đây là thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ Manulife chi tiết nhất để bạn có thể hưởng được những quyền lợi bảo hiểm của mình.

Quy trình thanh toán bảo hiểm nhân thọ chung
Quy trình thanh toán bảo hiểm nhân thọ chung

Bước 1: Thu thập các tài liệu quan trọng

Sau cái chết của một người thân yêu, thật khó để có thể tỉnh táo giải quyết một vấn đề. Tuy nhiên, đây là quyền lợi hưởng bảo hiểm của mình do đó, hãy thu thập đầy đủ các thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ và nộp lên cho công ty bảo hiểm.

Việc chuẩn bị các tài liệu của bạn có thể giúp đẩy nhanh quá trình để bạn có thể được thanh toán sớm hơn. May mắn thay, bạn chỉ cần ba tài liệu để yêu cầu quyền lợi tử vong của chính sách.

Thu thập và khai báo thông tin người tham gia bảo hiểm mất
Thu thập và khai báo thông tin người tham gia bảo hiểm mất
  • Giấy chứng tử: Công ty bảo hiểm sẽ cần một bản sao có chứng thực giấy chứng tử của bên mua bảo hiểm. Bằng chứng về cái chết này đảm bảo rằng các chính sách đang được xác nhận một cách hợp pháp và giúp ngăn chặn gian lận.
  • Tài liệu chính sách: Tài liệu hợp đồng có tất cả các thông tin thích hợp về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ: thời hạn, số tiền quyền lợi tử vong, chi tiết về chủ hợp đồng, v.v. Công ty bảo hiểm sẽ đối chiếu điều này với hồ sơ của họ để đảm bảo rằng bạn đang nộp đơn khiếu nại theo đúng chính sách
  • Biểu mẫu yêu cầu bồi thường: Còn được gọi là “yêu cầu quyền lợi”, đây là nơi bạn điền thông tin về chủ hợp đồng, bao gồm số hợp đồng bảo hiểm và nguyên nhân tử vong của họ. Bạn cũng sẽ cho biết mối quan hệ của bạn với chủ hợp đồng và cách bạn muốn được thanh toán sau khi công ty bảo hiểm xử lý xong yêu cầu của bạn. Các bước chuẩn bị thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ xong đến bước liên hệ với bên công ty bảo hiểm Manulife.

Bước 2: Liên hệ với công ty bảo hiểm Manulife

Khi bạn đã thu thập đầy đủ tất cả các tài liệu và thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ của mình. Bạn cần liên hệ với công ty bảo hiểm Manulife đã ban hành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để thông báo cho họ về cái chết để họ có thể thanh toán quyền lợi tử vong.

Cũng như nhiều thứ khác, việc chuẩn bị trước sẽ giúp quá trình diễn ra suôn sẻ hơn nhiều và tránh được sự chậm trễ trong việc nhận hỗ trợ tài chính.

Liên hệ với bên công ty bảo hiểm để được nhận trợ cấp từ bảo hiểm nhân thọ
Liên hệ với bên công ty bảo hiểm để được nhận trợ cấp từ bảo hiểm nhân thọ

Bước 3: Chờ xử lý xác nhận quyền sở hữu

Sau khi bạn hoàn thành thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ của mình, công ty bảo hiểm Manulife sẽ thực hiện một số bước kiểm tra cơ bản. Họ sẽ đảm bảo rằng trên thực tế, bạn là người thụ hưởng được chỉ định cho chính sách để họ không thanh toán sai người.

Trong quá trình bảo lãnh phát hành, các công ty bảo hiểm yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp tên, địa chỉ, số an sinh xã hội và ngày sinh của bất kỳ người thụ hưởng nào có tên trên hợp đồng.

Họ cũng sẽ đảm bảo rằng chính sách được đề cập vẫn có hiệu lực hoặc đang hoạt động; bạn chỉ có thể yêu cầu một chính sách hiện có hiệu lực. Chính sách mất hiệu lực nếu bên mua bảo hiểm ngừng đóng phí bảo hiểm hoặc nếu đó là chính sách có thời hạn, chẳng hạn, 30 năm và khoảng thời gian đó đã trôi qua.

Tùy thuộc vào thời gian xử lý thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ và cầu bồi thường mất bao lâu. Công ty bảo hiểm có thể thanh toán quyền lợi tử vong trong vòng vài ngày, nhưng có thể mất từ ​​30 đến 60 ngày

Phía bảo hiểm xem xét và thông qua yêu cầu hưởng tiền bảo hiểm nhân thọ
Phía bảo hiểm xem xét và thông qua yêu cầu hưởng tiền bảo hiểm nhân thọ

Bước 4: Nhận trợ cấp tử tuất

Tùy thuộc vào công ty bảo hiểm và chương trình, có một số cách khác nhau mà bạn có thể chọn để nhận quyền lợi tử vong. Hai lựa chọn đơn giản và phổ biến nhất là tiền gộp hoặc niên kim.

Bước 5: Đưa ra mong muốn cuối cùng của bạn

Sau khi người thụ hưởng được duyệt hồ sơ từ các thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ, nhận được khoản thanh toán trợ cấp tử tuất, họ có thể sẽ đảm nhận trách nhiệm tài chính của bạn.

Trong khi quyền lợi tử vong sẽ bảo vệ họ khỏi sự ép buộc về tài chính, thì vẫn còn đó những căng thẳng mới trong việc điều hướng một thực tế tài chính hoàn toàn mới trong khi đã đau buồn vì mất đi người họ yêu thương.

Đưa ra bất cứ yêu cầu nào cho gói bảo hiểm của bạn
Đưa ra bất cứ yêu cầu nào cho gói bảo hiểm của bạn

Đặt ra những mong muốn cuối cùng của bạn, bất cứ điều gì từ việc sắp xếp tang lễ cho đến cách bạn muốn sử dụng quyền lợi tử vong. có thể làm giảm bớt một số quyết định khó khăn mà người thân của bạn sẽ phải thực hiện khi bạn qua đời.

Nếu bạn có thể làm việc với cố vấn tài chính để giúp vạch ra kế hoạch tài chính cho những người thụ hưởng của mình thì càng tốt. Để lại một kế hoạch bằng văn bản về chi phí của họ và những gì mà quyền lợi tử vong nên hướng tới. Chẳng hạn như học phí đại học hoặc hóa đơn, có thể tạo ra tất cả sự khác biệt trong an ninh tài chính của họ và sẽ đảm bảo rằng quyền lợi tử vong đang được sử dụng như bạn dự định, để bảo vệ những người bạn yêu.

Trên đây là những hướng dẫn về quy trình và thủ tục nhận tiền bảo hiểm nhân thọ Manulife chi tiết nhất. Hy vọng khi tham gia bảo hiểm xã hội, kể cả người được bảo hiểm và người thủ hưởng đều nhận được tối đa mức quyền lợi của mình nhé.

Leave a Comment

Tư vấn miễn phí