Các từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ – thuật ngữ bạn cần nắm

Bảo hiểm nhân thọ là một khái niệm khá phức tạp và còn nhiều định nghĩa khác liên quan đến các điều khoản có trong hợp đồng bảo hiểm. Việc tìm hiểu ý nghĩa các từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ giúp bạn dễ dàng hiểu được những quyền lợi và ý nghĩa mà bảo hiểm mang lại. Để những người tham gia và đang tìm hiểu về các gói bảo hiểm nhân thọ thì chúng tôi có liệt kê những ý nghĩa của các từ viết tắt để bạn hiểu cách thức hoạt động của nó là gì nhé.

Các từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ bạn cần biết để hiểu hơn về quy định bảo hiểm
Các từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ bạn cần biết để hiểu hơn về quy định bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ được định nghĩa là một hợp đồng giữa chủ hợp đồng và công ty bảo hiểm, trong đó công ty bảo hiểm nhân thọ trả một số tiền cụ thể cho gia đình của cá nhân được bảo hiểm khi người đó qua đời.

Số tiền bảo hiểm nhân thọ được trả để đổi lấy một số phí bảo hiểm cụ thể. Cuộc sống thật đẹp, nhưng cũng đầy bất trắc. Dù bạn làm gì, dù bạn có thông minh và chăm chỉ đến đâu, bạn cũng không bao giờ chắc chắn rằng cuộc sống có những gì dành cho bạn.

Do đó, điều quan trọng là bạn không để bất cứ điều gì để may rủi, đặc biệt là “bảo hiểm nhân thọ”. Vì cái chết là điều chắc chắn duy nhất trong cuộc sống, ngoài thuế, nó phải trả tiền để bảo đảm nó tốt trước.

Bảo hiểm nhân thọ là khoản đầu tư cho cuộc sống an nhàn sau này
Bảo hiểm nhân thọ là khoản đầu tư cho cuộc sống an nhàn sau này

Giải thích vì sao cần phải giải nghĩa các từ trong bảo hiểm nhân thọ

Nếu bạn hiểu theo định nghĩa từ điển, bảo hiểm nhân thọ là một sản phẩm tài chính trả cho bạn hoặc những người phụ thuộc của bạn một khoản tiền sau một khoảng thời gian nhất định hoặc khi bạn qua đời tùy từng trường hợp.

Tuy nhiên, nếu bạn hiểu các từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ một cách rõ ràng và cũng đánh giá cao tầm quan trọng của nó trong cuộc sống của bạn, hãy coi “bảo hiểm nhân thọ” như một kế hoạch dự phòng cho cuộc sống.

Bảo hiểm nhân thọ ở dạng đơn giản nhất có nghĩa là phải chuẩn bị sẵn sàng về mặt tài chính, đến nơi đến chốn. Nó đảm bảo rằng gia đình của bạn và bạn nhận được hỗ trợ tài chính trong trường hợp bạn không thể tự mình mang lại thu nhập cần thiết (có thể do tai nạn, nghỉ hưu hoặc qua đời không đúng lúc).

Về mặt pháp lý, bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng giữa chủ hợp đồng bảo hiểm (người được bảo hiểm) và công ty bảo hiểm (người bảo hiểm). Theo hợp đồng này, công ty bảo hiểm hứa sẽ trả một khoản tiền được quyết định trước (còn được gọi là “Số tiền bảo hiểm”) là thời điểm mà người được bảo hiểm qua đời hoặc sau một thời gian nhất định.

Hiểu được các từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ rất quan trọng trong việc bạn nhận được những lợi ích gì thông qua bảo hiểm nhân thọ.

Ý nghĩa của việc tìm hiểu về các thuật ngữ có trong bảo hiểm nhân thọ
Ý nghĩa của việc tìm hiểu về các thuật ngữ có trong bảo hiểm nhân thọ

Các từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp tất cả các từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ phổ biến được sử dụng trong các hợp đồng và ứng dụng bảo hiểm nhân thọ. Học và hiểu ý nghĩa của các từ viết tắt được sử dụng trong đơn bảo hiểm nhân thọ và ứng dụng là điều then chốt để người được bảo hiểm xác định nhu cầu bảo hiểm, tính năng chính sách và các yếu tố pháp lý khác.

FYP

Trong số các từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ thì FYP First Year Premium là thuật ngữ để nói đến phí bảo hiểm nhân thọ mà bạn cần phải đóng trong năm đầu của hợp đồng bảo hiểm

Actuary

Chuyên gia tính toán là một chuyên gia chuyên về lĩnh vực phân tích rủi ro tài chính bằng cách thực hiện các lý thuyết thống kê, tài chính và toán học. Trong bảo hiểm, các chuyên gia tính toán hỗ trợ trong việc đánh giá rủi ro giúp các công ty ước tính phí bảo hiểm cho các chính sách của họ.

Bên mua bảo hiểm có từ viết tắt là BMBH

Chủ hợp đồng là người đề xuất việc mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm là chủ sở hữu của hợp đồng và họ có thể là người được đảm bảo tính mạng hoặc không.

Bên mua bảo hiểm được viết tắt là BMBH
Bên mua bảo hiểm được viết tắt là BMBH

Người được bảo hiểm( NĐBH  )

Người được bảo hiểm tính mạng là người được bảo hiểm. Bảo hiểm nhân thọ là người mà chương trình bảo hiểm nhân thọ được mua để bảo hiểm rủi ro tử vong không kịp thời. Chủ yếu, trụ cột của gia đình là người đảm bảo cuộc sống.

Người được bảo đảm cuộc sống có thể là chủ hợp đồng hoặc không. Ví dụ, một người chồng mua một gói bảo hiểm nhân thọ cho vợ mình. Vì vợ là người nội trợ, chồng đóng phí bảo hiểm nên chồng là chủ hợp đồng, vợ là người đảm bảo cuộc sống.

Số tiền bảo hiểm ( STBH)

Bảo hiểm nhân thọ là cung cấp một cuộc sống bảo hiểm cho người được bảo hiểm.Tổn thất tài chính có thể phát sinh do người được bảo hiểm nhân thọ qua đời thường được chọn làm bảo hiểm nhân thọ khi mua gói bảo hiểm nhân thọ.

Theo thuật ngữ chuyên môn, ‘Số tiền bảo hiểm’ là thuật ngữ trong các từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ dùng để chỉ số tiền mà công ty bảo hiểm đồng ý trả khi người được bảo hiểm tử vong hoặc xảy ra bất kỳ sự kiện bảo hiểm nào khác.

Bạn có thể bắt gặp một số các từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ thuật ngữ ‘số tiền đảm bảo’ khi so sánh các hợp đồng trực tuyến, khi mua gói bảo hiểm nhân thọ và trong tài liệu chính sách.

Số tiền bảo hiểm là số tiền mà công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ trả cho người được chỉ định  nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn hợp đồng  Số tiền bảo hiểm do bên mua bảo hiểm lựa chọn tại thời điểm mua. Để biết thêm và chọn phạm vi bảo hiểm phù hợp.

Số tiền bảo hiểm và ý nghĩa của thuật ngữ này trong bảo hiểm nhân thọ
Số tiền bảo hiểm và ý nghĩa của thuật ngữ này trong bảo hiểm nhân thọ

Người thụ hưởng viết tắt ( NTH )

‘Người được đề cử’ là người (người thừa kế hợp pháp) được chủ hợp đồng chỉ định mà số tiền bảo hiểm và các quyền lợi khác sẽ được công ty bảo hiểm nhân thọ chi trả trong trường hợp không may xảy ra.

Người thụ hưởng có thể là vợ, con, cha mẹ, v.v. của bên mua bảo hiểm. Người thụ hưởng cần yêu cầu bảo hiểm nhân thọ, nếu người được bảo hiểm nhân thọ chết trong thời hạn hợp đồng.

Thời hạn hợp đồng

‘Thời hạn hợp đồng’ là thời hạn mà hợp đồng bảo hiểm cung cấp bảo hiểm nhân thọ. Thời hạn hợp đồng có thể là bất kỳ khoảng thời gian nào, từ 1 năm đến 100 năm hoặc trọn đời, tùy thuộc vào loại hình bảo hiểm nhân thọ và các điều khoản và điều kiện của nó. Đôi khi, nó còn được gọi là thời hạn chính sách.

Thời hạn hợp đồng quyết định thời gian công ty cung cấp bảo hiểm rủi ro. Tuy nhiên, trong trường hợp của các gói bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm nhân thọ là cho đến khi người được bảo đảm cuộc sống còn sống.

Thời hạn hợp đồng là thời gian mà bảo hiểm nhân thọ cung cấp
Thời hạn hợp đồng là thời gian mà bảo hiểm nhân thọ cung cấp

Tuổi trưởng thành

Các từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ định nghĩa tuổi đáo hạn là độ tuổi được bảo đảm của cuộc đời mà tại đó hợp đồng bảo hiểm kết thúc hoặc chấm dứt. Điều này tương tự như nhiệm kỳ chính sách, nhưng một cách khác để nói kế hoạch sẽ có hiệu lực trong bao lâu. Về cơ bản, công ty bảo hiểm nhân thọ tuyên bố trước độ tuổi tối đa mà bảo hiểm nhân thọ sẽ được cung cấp cho người được bảo hiểm nhân thọ.

Ví dụ: bạn 30 tuổi, bạn chọn gói có kỳ hạn với độ tuổi đáo hạn là 65 tuổi. Điều đó có nghĩa là hợp đồng sẽ có phạm vi bảo hiểm cho đến khi bạn 65 tuổi. Cũng có nghĩa là thời hạn hợp đồng tối đa cho người 30 tuổi là 35 năm.

Phí bảo hiểm được viết tắt là phí BH

Phí bảo hiểm là số tiền bạn phải trả để duy trì hoạt động của chương trình bảo hiểm nhân thọ và tiếp tục được bảo hiểm. Nếu bạn không thể thanh toán phí bảo hiểm trước ngày đến hạn thanh toán và ngay cả trong thời gian gia hạn (# 13 Thời gian gia hạn), hợp đồng sẽ chấm dứt.

Có nhiều tùy chọn khác nhau về cách bạn có thể thanh toán phí bảo hiểm thanh toán thông thường, thời hạn thanh toán giới hạn, thanh toán một lần

Phí bảo hiểm viết tắt phí BH
Phí bảo hiểm viết tắt phí BH

Thời hạn / phương thức / tần suất thanh toán phí bảo hiểm

Bạn có thể thanh toán phí bảo hiểm nhân thọ tùy theo sự thuận tiện của bạn. Các từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ như thanh toán phí bảo hiểm thông thường. Có nghĩa là bạn có thể thanh toán phí bảo hiểm thường xuyên trong suốt thời hạn hợp đồng, hàng tháng, hàng quý, nửa năm hoặc hàng năm.

Thanh toán mức phí bảo hiểm có giới hạn. Bạn có thể chọn thanh toán phí bảo hiểm trong một khoảng thời gian giới hạn. Trong tùy chọn này, bạn không phải trả cho đến hết thời hạn hợp đồng, nhưng trong một số năm cố định trước. Ví dụ: 10 năm, 15 năm, 20 năm, v.v.

Thanh toán phí bảo hiểm một lần, bạn cũng có thể chọn thanh toán phí bảo hiểm cho toàn bộ thời gian của gói dưới dạng một khoản gộp trong một lần.

Riders ( sản phẩm bổ sung)

Các từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ thường để ý nghĩa gốc tiếng Anh nên sẽ có đôi lúc chúng làm bạn khó hiểu. Ở đây, Riders là một tính năng trả phí bổ sung để mở rộng phạm vi của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cơ bản.

Các tay đua được mua tại thời điểm mua hoặc vào ngày kỷ niệm chính sách. Có nhiều loại tay đua khác nhau có thể được mua cùng với gói cơ sở. Tuy nhiên, số lượng và loại hành khách sẽ khác nhau giữa các công ty bảo hiểm.

Thêm vào đó, các điều khoản và điều kiện có thể khác nhau giữa các bảo hiểm này với bảo hiểm khác. Tuy nhiên, đây là danh sách một số điều khoản bổ sung nổi tiếng do các công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp.

  • Người hỗ trợ quyền lợi tử vong do tai nạn
  • Người tham gia trợ cấp thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn
  • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
  • Tiền bệnh viện
  • Miễn đóng phí bảo hiểm

Quyền lợi Tử vong:

Bạn sẽ thấy ràng các từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ như ‘quyền lợi tử vong’ khá thường xuyên bất cứ khi nào bạn dự định mua một gói bảo hiểm nhân thọ. Hoặc so sánh

‘quyền lợi tử vong’ là khoản mà công ty bảo hiểm nhân thọ trả cho người được đề cử trong trường hợp người được bảo hiểm nhân thọ chết trong thời hạn hợp đồng. Nếu bạn đang nghĩ liệu số tiền bảo hiểm và quyền lợi tử vong có phải là một và giống nhau hay không, thì đừng nhầm lẫn. Bởi vì quyền lợi tử vong có thể được đảm bảo toàn bộ hoặc thậm chí cao hơn, có thể bao gồm quyền lợi người lái xe (nếu có) và / hoặc các quyền lợi khác.

Ngoại trừ trường hợp bảo hiểm có kỳ hạn, nơi không có tiền thưởng tích lũy hoặc các khoản bổ sung được đảm bảo.

Thuật ngữ quyền lợi tử vong trong bảo hiểm nhân thọ là gì?
Thuật ngữ quyền lợi tử vong trong bảo hiểm nhân thọ là gì?

Quyền lợi Sinh tồn / Đáo hạn:

Quyền lợi đáo hạn là số tiền mà công ty bảo hiểm nhân thọ trả khi người được bảo hiểm nhân thọ kéo dài thời hạn hợp đồng. Quyền lợi sinh tồn được chi trả khi người được bảo hiểm nhân thọ hoàn thành số năm được xác định trước theo hợp đồng bảo hiểm.

Không có lợi ích tồn tại hoặc đáo hạn trong các kế hoạch kỳ hạn. Tuy nhiên, trong các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác, bạn có thể tìm thấy quyền lợi sinh tồn hoặc quyền lợi đáo hạn được thanh toán theo chương trình.

Thời gian gia hạn:

Nếu bạn không thể thanh toán phí bảo hiểm gia hạn cho hợp đồng của mình đúng hạn, công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ gia hạn cho bạn trong số ngày sau ngày đến hạn thanh toán phí bảo hiểm.

Thời gian gia hạn có thể là 15 ngày đối với phương thức thanh toán phí bảo hiểm hàng tháng và 30 ngày đối với phương thức thanh toán phí bảo hiểm hàng năm. Nếu bên mua bảo hiểm không thanh toán phí bảo hiểm ngay cả trước khi kết thúc thời gian gia hạn, hợp đồng sẽ mất hiệu lực.

Giá trị đầu hàng:

Các từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ có từ giá trị đầu hàng. Nếu chủ hợp đồng quyết định ngừng chương trình trước khi đến tuổi đáo hạn, công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ thanh toán một số tiền cho chủ hợp đồng, số tiền này được gọi là giá trị đầu hàng.

Nhưng bạn phải đọc rõ các điều khoản và điều kiện cho dù một kế hoạch có cung cấp bất kỳ giá trị đầu hàng nào hay không. Và nếu có giá trị đầu hàng thì sẽ là bao nhiêu. Không phải tất cả các chương trình bảo hiểm nhân thọ đều có giá trị đầu hàng.

Giá trị trả trước:

Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không tiếp tục đóng phí bảo hiểm sau một khoảng thời gian nhất định, các công ty bảo hiểm sẽ cung cấp cho bên mua bảo hiểm một lựa chọn để chuyển đổi hợp đồng của mình thành một chính sách giảm dần. Theo phương án này, số tiền bảo hiểm được giảm xuống tương ứng với số phí bảo hiểm đã đóng.

Nếu các quyền lợi khác liên quan đến số tiền bảo hiểm được thanh toán, thì các quyền lợi này bây giờ sẽ liên quan đến số tiền bảo hiểm giảm, là giá trị đã trả. Vì vậy, nếu bạn không thật sự hiểu được các từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ thì rất khó để hiểu được nội dung trong bản hợp đồng bảo hiểm.

Giá trị trả trước trong thuật ngữ bảo hiểm nhân thọ
Giá trị trả trước trong thuật ngữ bảo hiểm nhân thọ

Thời kỳ hồi sinh:

Nếu bên mua bảo hiểm không thanh toán phí bảo hiểm ngay cả trong thời gian gia hạn, hợp đồng sẽ mất hiệu lực. Tuy nhiên, nếu bên mua bảo hiểm vẫn muốn tiếp tục, công ty bảo hiểm cung cấp tùy chọn kích hoạt lại hợp đồng đã hết hiệu lực.

Việc này phải được thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể sau khi thời gian gia hạn kết thúc. Thời kỳ xác định này được gọi là thời kỳ phục hưng. Để khôi phục chính sách đã hết hiệu lực, công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ gửi yêu cầu đến nhóm người bảo lãnh phát hành để được chấp thuận.

Người bảo lãnh:

Người bảo lãnh phát hành đánh giá rủi ro liên quan đến bảo hiểm. Quá trình đánh giá rủi ro bắt đầu trước khi ban hành hợp đồng bảo hiểm và kết thúc bằng việc giải quyết khiếu nại. Chỉ khi có sự chấp thuận của Người bảo lãnh, chính sách mới được cấp cho bên mua bảo hiểm. Và chỉ sau khi được người bảo lãnh phát hành thông quan, công ty mới trả quyền lợi yêu cầu cho người được đề cử.

Người bảo lãnh đánh giá rủi ro liên quan đến bảo hiểm
Người bảo lãnh đánh giá rủi ro liên quan đến bảo hiểm

Trên đây là những thuật ngữ và các từ viết tắt trong bảo hiểm nhân thọ bạn cần phải nắm rõ. Điều này ảnh hưởng đến quyền lợi và các chính sách quy định có trong một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Các thuật ngữ này sẽ thường xuất hiện với tần suất nhiều lần để người tham gia bảo hiểm ghi nhớ và hiểu hơn về chúng. Do vậy, vì đây là quyền lợi riêng của mình khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, đừng bỏ qua những ý nghĩa của các thuật ngữ này nhé.

Leave a Comment

Tư vấn miễn phí