Ý nghĩa và đặc điểm phân biệt của bảo hiểm sinh kỳ

Nếu bạn là người có khoản tiền rảnh rỗi, muốn đầu tư tiết kiệm và được hưởng các quyền lợi chăm sóc y tế cơ bản và bảo hiểm thì bảo hiểm sinh kỳ là loại bảo hiểm bạn nên đầu tư. Bảo hiểm sinh kỳ còn được xem như một loại bảo hiểm có kỳ hạn. Tuy nhiên, về mặt ý nghĩa chúng lại rất khác nhau. Để hiểu rõ hơn về loại bảo hiểm này, các bạn hãy dõi đọc chi tiết trong phần bài viết dưới đây nhé.

Bảo hiểm sinh kỳ và sự khác biệt với bảo hiểm khác là gì? ý nghĩa của bảo hiểm sinh kỳ
Bảo hiểm sinh kỳ và sự khác biệt với bảo hiểm khác là gì? ý nghĩa của bảo hiểm sinh kỳ

Bảo hiểm sinh kỳ là gì?

Bảo hiểm sinh kỳ một loại hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong đó công ty bảo hiểm đồng ý trả cho người được bảo hiểm một số tiền nhất định nếu người được bảo hiểm vẫn còn sống vào cuối một khoảng thời gian cụ thể. Các khoản thanh toán này thường được thực hiện một lần.

Không giống như một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ truyền thống hơn, không có người thụ hưởng một khoản hiến tặng thuần túy. Có nghĩa là công ty bảo hiểm sẽ không chi trả quyền lợi nào nếu người được bảo hiểm không còn sống vào cuối thời hạn của hợp đồng.

Bảo hiểm sinh kỳ là gì?
Bảo hiểm sinh kỳ là gì?

Để yêu cầu công ty bảo hiểm thanh toán, người được bảo hiểm phải tiếp tục thanh toán phí bảo hiểm theo quy định thời hạn trong hợp đồng bảo hiểm. Do đó, đây không phải là một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đúng nghĩa.

Chúng ta thường quen thuộc với bảo hiểm sinh kỳ và tử kỷ. Tuy nhiên, đây là hai loại bảo hiểm có ý nghĩa khác nhau. Có thể định nghĩa nôm na, bảo hiểm sinh kỳ là khoản bảo hiểm có thời hạn trong thời gian quy định và còn sống để nhận lại khoản tiết kiệm bảo hiểm đó. Còn bảo hiểm từ kỳ là khoản tài trợ, bảo hiểm trong trường hợp bạn bị tử vong do rủi ro trong cuộc sống.

Một số đặc điểm của bảo hiểm sinh kỳ

Dưới đây là một số đặc điểm giúp bạn hiểu rõ hơn loại bảo hiểm sinh kỳ này.

Tiết kiệm

Chính sách bảo hiểm sinh kỳ yêu cầu bạn đóng phí bảo hiểm trong một khoảng thời gian nhất định (thường không quá 35 năm). Sau đó người được chỉ định sẽ được thanh toán số tiền bảo hiểm nếu có điều gì đó xảy ra trong thời gian đó. Bạn sẽ không nhận được gì nếu bạn làm nó đến cuối kỳ hạn. Có một tùy chọn mà bạn trả phí bảo hiểm cao hơn và sau đó nhận lại tiền nếu bạn sống sót.

Bảo hiểm sinh kỳ như một phần tích lũy, tiết kiệm cho mục đích tương lai của bạn
Bảo hiểm sinh kỳ như một phần tích lũy, tiết kiệm cho mục đích tương lai của bạn

Kỳ hạn

Nếu bạn còn sống để nghỉ hưu, bạn sẽ nhận được số tiền đảm bảo cũng như bất kỳ khoản tiền thưởng nào bạn đã tích lũy và trong một số trường hợp là tiền thưởng một lần. Mặc dù chính sách sinh kỳ dường như mang lại tỷ suất sinh lợi tốt, nhưng bạn chỉ nhận được khoảng 5% mỗi năm.

Khi so sánh với hợp đồng bảo hiểm thuần túy, cung cấp mức bảo hiểm cao với một phần chi phí của hợp đồng bảo hiểm sinh kỳ, phạm vi bảo hiểm của bạn là cực kỳ hạn chế.

Các chính sách và kỳ hạn tham gia bảo hiểm sinh kỳ của bạn
Các chính sách và kỳ hạn tham gia bảo hiểm sinh kỳ của bạn

Một số tiền cụ thể được bảo hiểm

Bảo hiểm sinh kỳ là một hình thức bảo hiểm nhân thọ, trong đó công ty bảo hiểm sẽ trả cho người được bảo hiểm một khoản tiền nhất định. Nếu người được bảo hiểm sống đến hết thời hạn của hợp đồng. Các khoản tiền này thường được thực hiện một lần.

Không có người thụ hưởng

Một hợp đồng bảo hiểm sinh kỳ không giống như một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thông thường. Nó sẽ không có người thụ hưởng, có nghĩa là nếu người được bảo hiểm không sống đến hết thời hạn hợp đồng, công ty bảo hiểm sẽ không chi trả bất kỳ quyền lợi nào.

Khi bạn mất đi mà chưa đáo hạn hợp đồng thì sẽ không có người thụ hưởng bảo hiểm để nhận lại tiền

Có thể là bất hợp pháp

Các chính sách bảo hiểm sinh kỳ thường bị cấm theo quy tắc bảo hiểm nhân thọ, trừ khi chúng được kết hợp với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thông thường trả tiền cho người thụ hưởng khi người được bảo hiểm nhân thọ qua đời.

Một chính sách sinh kỳ thường được kết hợp với một số loại bảo hiểm có kỳ hạn. Nếu cuộc sống của người bảo hiểm dài hơn thời hạn của hợp đồng, họ sẽ nhận được một khoản thanh toán. Thường tương đương với số tiền họ đã trả trong phí bảo hiểm.

Phí bảo hiểm phải trả

Người được bảo hiểm phải tiếp tục đóng phí bảo hiểm và sống cho đến ngày hết hạn theo quy định của hợp đồng để được công ty bảo hiểm hoàn trả. Do đó, đây không phải là một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hợp lệ.

Phân biệt giữa bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm có kỳ hạn

Về bảo hiểm nhân thọ, hầu hết mọi người đều biết rằng cả bảo hiểm thời hạn cũng như bảo hiểm sinh kỳ đều cung cấp một khoản bảo hiểm trọn đời. Tuy nhiên, cả hai đều phục vụ cho những nhu cầu khác nhau.

Trong khi các kế hoạch có kỳ hạn đáp ứng nhu cầu bảo vệ, các sinh kỳ đáp ứng nhu cầu tiết kiệm. Bạn sẽ có thể chọn chương trình phù hợp cho mình sau khi bạn xác định được sự khác biệt, các tính năng và nhu cầu của bạn liên quan đến từng loại bảo hiểm nhân thọ.

Sự khác biệt giữa bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn là gì?
Sự khác biệt giữa bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn là gì?

Những yếu tố này có thể giúp bạn đạt được hợp đồng bảo hiểm có kỳ hạn tốt nhất hoặc thực hiện phân tích so sánh giữa bảo hiểm có kỳ hạn và bảo hiểm sinh kỳ. Dưới đây là những điểm khác biệt chính giữa hai loại bảo hiểm sinh kỳ:

Quyền lợi

  • Một chương trình bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn cung cấp một bảo hiểm nhân thọ thuần túy. Đây là một chương trình bảo hiểm nhân thọ đơn giản, hứa hẹn sẽ chi trả một khoản tiền đảm bảo nếu người mua bảo hiểm tử vong trong thời hạn hợp đồng. Nếu anh ta sống lâu hơn thời hạn, không có lợi ích khi đáo hạn.
  • Bảo hiểm sinh kỳ cung cấp một trang trải cuộc sống cũng như một lựa chọn tiết kiệm. Nếu bạn sống lâu hơn thời hạn hợp đồng, bạn sẽ nhận được quyền lợi khi đáo hạn.
Bảo hiểm sinh kỳ không được nhận các quyền lợi đa dạng như bảo hiểm có kỳ hạn
Bảo hiểm sinh kỳ không được nhận các quyền lợi đa dạng như bảo hiểm có kỳ hạn

Giá bán

  • Vì bảo hiểm có thời hạn không mang lại bất kỳ lợi tức nào và chỉ cung cấp khả năng bảo hiểm rủi ro, nên nó sẽ ít tốn kém hơn.
  • Mặt khác, một bảo hiểm sinh kỳ cung cấp một lợi ích về thời gian đáo hạn, cùng với sự bổ sung lòng trung thành. Những tính năng bổ sung này làm cho chính sách tài trợ đắt hơn.

Sự đảm bảo

  • Số tiền bảo hiểm trong một gói bảo hiểm có kỳ hạn là cao nhất. Điều này là do nó chỉ cung cấp khả năng bảo hiểm rủi ro, đáp ứng nhu cầu bảo vệ của bạn.
  • Số tiền bảo hiểm không cao trong một chương trình sinh kỳ so với một chương trình bảo hiểm có kỳ hạn. Điều này là do bảo hiểm sinh kỳ đáp ứng nhu cầu tiết kiệm. Bạn nhận được một khoản đảm bảo thấp hơn, nhưng bạn cũng được cung cấp một quyền lợi khi đáo hạn.

Mục đích bảo hiểm: Hai loại bảo hiểm nhân thọ có hai mục đích bảo hiểm rất khác nhau.

Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn nhằm mục đích chỉ cung cấp trợ giúp tài chính cho những người được đề cử của bạn trong trường hợp bạn qua đời. Số tiền này có thể thay thế thu nhập để quản lý chi phí gia đình của bạn và các khoản chăm sóc y tế chưa thanh toán. Điều cần thiết là phải mua một chương trình bảo hiểm có kỳ hạn nếu bạn có các thành viên phụ thuộc trong gia đình.

Bảo hiểm sinh kỳ nhằm mục đích giúp bạn tiết kiệm cho các mục tiêu trong tương lai. Nó cung cấp lợi nhuận đảm bảo và phục vụ cho nhu cầu tiết kiệm trong tương lai.

Mục đích của loại bảo hiểm sinh kỳ là tiết kiệm và tích lũy
Mục đích của loại bảo hiểm sinh kỳ là tiết kiệm và tích lũy

Tùy chọn thanh toán

Trong bảo hiểm có kỳ hạn, người được chỉ định nhận số tiền bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần. Hoặc kết hợp cả hai khi người được bảo hiểm tử vong trong thời gian bảo hiểm. có thể là hàng tháng hoặc kết hợp cả hai.

Trong bảo hiểm sinh kỳ, khoản thanh toán được trả một lần khi chủ hợp đồng qua đời trong thời hạn hợp đồng hoặc dưới dạng quyền lợi đáo hạn khi hoàn thành thời hạn hợp đồng.

Bạn chỉ được thanh toán một lần sau khi đã đáo hạn hợp đồng bảo hiểm sinh kỳ nếu còn sống.
Bạn chỉ được thanh toán một lần sau khi đã đáo hạn hợp đồng bảo hiểm sinh kỳ nếu còn sống.

Ý nghĩa của việc mua bảo hiểm sinh kỳ

Về mặt ý nghĩa thì bảo hiểm sinh kỳ chỉ là một dạng gửi tiết kiệm nhưng bạn sẽ nhận lại những quyền lợi. Tuy nhiên, sẽ khá rủi ro nếu như người tham gia bảo hiểm không thể sống đến khi hết thời hạn hợp đồng để được nhận lại tiền bảo hiểm. Thế nhưng, chúng lại góp phần tạo thêm nhiều ý nghĩa về mặt tiết kiệm cho cuộc sống tương lai sau này. Những ý nghĩa của bảo hiểm này bao gồm;

Tích lũy tài chính cho tương lai

Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm sinh kỳ vẫn còn mạnh khỏe đến khi hết hợp đồng bảo hiểm. Thì người đó sẽ nhận lại được khoản tích lũy của mình trong thời gian đóng phí bảo hiểm.

Khoản chi phí này có thể giúp bạn có được khoản tiết kiệm để thực hiện các mục đích trong cuộc sống như mua xe, mua nhà hoặc tích lũy cho con cháu sau này. Việc bỏ ra khoản chi phí nhỏ định kỳ cũng như việc bạn gửi tiết kiệm tiền của mình.

Nhưng buộc bạn phải thật nghiêm túc thực hiện để duy trì được tính đều đặn trong cam kết hợp đồng bảo hiểm. Tiết kiệm cho tương lai là mục đích chính mà gói bảo hiểm sinh kỳ này đang thực hiện.

Đầu tư có kế hoạch cho tương lai là mục đích và ý nghĩa của bảo hiểm sinh kỳ
Đầu tư có kế hoạch cho tương lai là mục đích và ý nghĩa của bảo hiểm sinh kỳ

Kết hợp tích lũy và bảo vệ sức khỏe.

Chính sách của một hợp đồng bảo hiểm sinh kỳ sẽ cung cấp quyền lợi và những tiện ích chăm sóc sức khỏe, y tế, hoặc bệnh hiểm nghèo,.. cho những người tham gia bảo hiểm. Chi phí của các dịch vụ sẽ được chiết khấu và trừ vào số tiền bảo hiểm mà bạn sẽ nhận được khi bạn còn sống đến thời hạn kết thúc hợp đồng.

Tuy nhiên, không phải bất cứ loại bệnh nào cũng được bảo hiểm sinh kỳ chi trả, mà chúng phải là những bệnh điều trị có khả năng khỏi cao.

Nâng cao tính kỷ luật trong tích lũy

Khác với việc bạn gửi tiết kiệm trong ngân hàng thì bảo hiểm sinh kỳ lại có những quy định về thời hạn và mức chi phí hợp đồng riêng như. Người tham gia bảo hiểm bắt buộc đóng số phí mà họ đã cam kết trong hợp đồng bảo hiểm, để nhận những quyền lợi đáng kể

Ý nghĩa của hợp đồng sinh kỳ giúp bạn nâng cao tính kỷ luật để đạt được mục đích tích lũy của mình
Ý nghĩa của hợp đồng sinh kỳ giúp bạn nâng cao tính kỷ luật để đạt được mục đích tích lũy của mình

Không được rút tiền ra khi cần

Nhờ những chính sách ràng buộc này mà giúp bạn tiết kiểm có kỷ luật hơn. Qua đó, đảm bảo được thời gian tích lũy và kế hoạch tích lũy lâu dài của bạn. Tuy nhiên, đây lại là một nhược điểm của gói bảo hiểm này.

Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm không còn đủ điều kiện để chi trả hoạc qua đời trước ngày đáo hạn hợp đồng. Thì người thân của họ sẽ không nhận được bất kỳ đồng nào từ số tiền mà người thân của họ đã tích lũy.

Hoặc có một số công ty bảo hiểm cho phép người thụ hưởng của họ nhận nhưng chỉ là một phần của phần tích lũy đó. Nó đồng nghĩa với việc bạn đầu tư nhưng cuối cùng lại không sinh ra lãi vậy.

Hiện nay, đa phần các công ty bảo hiểm tại Việt Nam không còn cung cấp các gói bảo hiểm sinh kỳ đơn thuần. Mà họ sẽ kết hợp thêm vào một số sản phẩm bảo hiểm của họ để đảm bảo được tính tích lũy và bảo vệ.

Một số gói bảo hiểm có sự kết hợp chúng như: bảo hiểm liên kết đầu tư, bảo hiểm hỗn hợp,.. Tăng thêm tính quyền lợi để bảo vệ khoản đầu tư của họ khỏi những rủi ro mà nhiều loại bảo hiểm hiện nay đang hướng đến.

Có nên mua bảo hiểm sinh kỳ không?

Bảo hiểm sinh kỳ mang đến nhiều rủi ro không được công ty bảo hiểm đảm bảo. Do đó, tính rủi ro khi tham gia quá cao. Nhưng nếu bạn muốn mua bảo hiểm sinh kỳ thì nên chọn những công ty bảo hiểm uy tín và hàng đầu. Hoặc các bạn có thể lựa chọn những tùy chọn khác để thay thế cho khoản đầu tư tiết kiệm của mình như:

  • Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Đây là gói bảo hiểm được nhà nước tổ chức nhằm bảo vệ và đảm bảo an sinh xã hội. Đây là loại hình rất tốt để bạn có thể chọn thay thế bảo hiểm sinh kỳ. Trong vài năm gần đây, bảo hiểm xã hội đã được nghiên cứu điều chỉnh thêm một số quyền lợi để đáp ứng nhu cầu tốt hơn cho người lao động.
  • Tiết kiệm ngân hàng: Bạn có thể thay thế bảo hiểm sinh kỳ bằng việc gửi tiết kiệm ngân hàng. Tuy nhiên, hãy đảm bảo tính kỷ luật để kế hoạch tiết kiệm của bạn đi theo đúng mục tiêu đã đề ra nhé.
  • Chuyển sang các loại hình bảo hiểm khác: Như đã đề cập ở trên, bảo hiểm sinh kỳ đơn thuần không còn được cung cấp đơn thuần nữa, mà nó đã được kết hợp vào các gói bảo hiểm khác. Vì vậy, chỉ cần bỏ ra một chi phí đáng kể, bạn có thể duy trì được quyền lợi bảo hiểm, tích lũy của mình. Mà còn nhận về sự ưu đãi và bảo vệ toàn diện khác cho gia đình, bạn và người thân yêu của mình.

Có rất nhiều loại hình bảo hiểm thay thế tốt hơn bảo hiểm sinh kỳ để bạn lựa chọn. Rõ ràng, chính sách của loại bảo hiểm này còn tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Do đó, với mục đích tích lũy lâu dài mà còn được bảo vệ toàn diện khác thì các lựa chọn thay thế trên mang tính ưu tiên hơn.

Trên đây là những khác biệt và ý nghĩa của bảo hiểm sinh kỳ so với các gói bảo hiểm nhân thọ truyền thống mà chúng ta đã biết. Theo đánh giá, thì đây là một loại bảo hiểm tốt. Tuy nhiên, chúng không còn phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của người tham gia bảo hiểm. Do đó, hãy tham khảo các gói bảo hiểm có kết hợp với chúng để mang lại lợi ích tối đa cho khoản đầu tư tích lũy của bạn nhé.

Leave a Comment

Tư vấn miễn phí